Η εταιρεία ασφαλτικών έργων και παραγωγής ασφαλτομείγματος ΚΥΚΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ στη Θεσσαλονίκη διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες με πιστοποιήσεις